สวัสดีครับ,

ขออภัยที่ไม่ได้ทำข้อมูลตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว เพราะผมขี้เกียจครับ  =3=)/
ดังนั้นผมขอรวมข้อมูล 2 เดือนเลย...  >3<)/Big Gangan 2012 Vol.04Publisher : Square-Enix 
Specification : -
Release Date : 25 March 2012 
Official Website : http://www.square-enix.com/jp/magazine/biggangan/index.shtml 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1086386
http://www.1999.co.jp/eng/10174423
Regular Price : 580 Yen


ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Poster
2. Big PosterBig Gangan 2012 Vol.05Publisher : Square-Enix 
Specification : - 
Release Date : 25 April 2012 
Official Website : http://www.square-enix.com/jp/magazine/biggangan/index.shtml 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1221017
http://www.1999.co.jp/eng/10177962
Regular Price : 580 Yen
ของแถม: Clear FileComic Gum 2012 May Publisher : Wani Books 
Specification : B5
Release Date : 26 March 2012 
Official Website : http://www.comicgum.com/ 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1213410
http://www.1999.co.jp/eng/10174426
Regular Price : 760 Yen

ของแถม: CalendarComic Gum 2012 JunePublisher : Wani Books 
Specification : B5 
Release Date : 26 April 2012 
Official Website : http://www.comicgum.com/
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1233689
http://www.1999.co.jp/eng/10177964
Regular Price : 760 Yen


ของแถม: Clear FileCompace 2012 MayPublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5 
Release Date : 26 March 2012 
Official Website : http://www.comptiq.com/indexcq.html
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10174759
Regular Price : 680 Yen

ของแถม: pillow caseCompace 2012 JunePublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5 
 Release Date : 26 April 2012 
Official Website : http://www.comptiq.com/indexcq.html 
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10178046
Regular Price : 680 Yenของแถม: strap 2 ชิ้นShonen Ace 2012 MayPublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5 
Release Date : 26 March 2012 
Official Website : http://www.kadokawa.co.jp/ace
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1026562
http://www.1999.co.jp/eng/10174756
Regular Price : 690 Yen
ของแถม: CalendarShonen Ace 2012 JunePublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5
Release Date : 26 April 2012  
Official Website : http://www.kadokawa.co.jp/ace 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1026563
http://www.1999.co.jp/eng/10178045
http://www.bk1.jp/product/03547769
Regular Price : 690 Yen


ของแถม: pillow cover Dengeki Maoh 2012 MayPublisher : Ascii/Media Works 
Specification : B5 
Release Date : 27 March 2012 
Official Website : http://maoh.dengeki.com/
http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/M1206280
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1042907 
http://www.1999.co.jp/eng/10174902
Regular Price : 690 Yen
ของแถม: มี 2 ชิ้นแต่ขอแนะนำชิ้นเดียวคือ Persona 4: Tarot CardsDengeki Maoh 2012 JunePublisher : Ascii/Media Works 
Specification : B5 
Release Date : 27 April 2012   
Official Website : http://maoh.dengeki.com/
http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/201202000415
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1042908 
http://www.1999.co.jp/eng/10178105
Regular Price : 690 Yen


ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Booklet
2. Clear FileDengeki Daioh 2012 MayPublisher : Ascii/Media Works 
Specification : B5
Release Date : 27 March 2012 
Official Website : http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/M1206270
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1042918 
http://www.1999.co.jp/eng/10174899
Regular Price : 630 Yen
ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Booklet
2. Book coverDengeki Daioh 2012 JunePublisher : Ascii/Media Works 
Specification : B5
Release Date : 27 April 2012   
Official Website : http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/201202000414
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1042919 
http://www.1999.co.jp/eng/10178104
Regular Price : 630 Yen
ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Booklet
2. PosterMegami Magazine 2012 MayPublisher : Gakken 
Specification : A4 Wide
Release Date : 28 March 2012 
Official Website : http://www.e-animedia.net/archives/5900788.html
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1029640 
http://www.1999.co.jp/eng/10175155
Regular Price : 780 Yen
ของแถม: PosterMegami Magazine 2012 JunePublisher : Gakken 
Specification : A4 Wide
Release Date : 19 April 2012 
Official Website : http://www.e-animedia.net/archives/6366655.html 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1029641
http://www.1999.co.jp/eng/10178379
Regular Price : 780 Yen
ของแถม: Poster
 
 

Gemaga 2012 MayPublisher : Softbank Creative 
Specification : AB 
Release Date : 30 March 2012 
Official Website : http://storenet.jp/shop/sbcr/g/g20023005201111/ 
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10172209
Regular Price : 990 Yen
ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Booklet
2. PosterGemaga 2012 JunePublisher : Softbank Creative 
Specification : AB 
Release Date : 30 April 2012 
Official Website : http://storenet.jp/shop/sbcr/g/g20023005201112/
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10175153
Regular Price : 990 Yen


ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Booklet
2. PoscardDengeki G`s Magazine 2012 MayPublisher : Ascii/Media Works 
Specification : AB 
Release Date : 30 March 2012 
Official Website : http://gs.dengeki.com/index.html
http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/M1206310
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1053095
http://www.1999.co.jp/eng/10175164
Regular Price : 990 Yen


ของแถม: Clock Photo StandDengeki G`s Magazine 2012 JunePublisher : Ascii/Media Works 
Specification : AB 
Release Date : 28 April 2012 
Official Website : http://gs.dengeki.com/index.html
http://asciimw.jp/search/mode/item/cd/201202000418
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1053096
 http://www.1999.co.jp/eng/10178377
Regular Price : 990 Yen
ของแถม: ModelYoung Ace 2012 MayPublisher : Kadokawa 
Specification : B5 
Release Date : 03 May 2012 
Official Website : http://www.kadokawa.co.jp/ya/ 
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10175728 
Regular Price : 690 Yen
ของแถม: ModelYoung Ace 2012 JunePublisher : Kadokawa 
Specification : B5 
Release Date : 02 May 2012 
Official Website : http://www.kadokawa.co.jp/ya/ 
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1234969
 http://www.1999.co.jp/eng/10178855
Regular Price : 690 Yen


ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Model
2. Book coverNewtype 2012 MayPublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : A4 Wide 
Release Date : 10 May 2012  
Official Website : http://anime.webnt.jp/magazine/view/2870
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1032311 
http://www.1999.co.jp/eng/10176690
Regular Price : 880 Yen
ของแถม: ModelNewtype 2012 JunePublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : A4 Wide 
Release Date : 09 May 2012  
Official Website : http://anime.webnt.jp/magazine/view/2878
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1032312 
http://www.1999.co.jp/eng/10179612
Regular Price : 750 Yen

ของแถม: Clear file Comptiq 2012 MayPublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5 
Release Date : 10 March 2012 
Official Website : http://www.comptiq.com/indexcq.html
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1031776 
http://www.1999.co.jp/eng/10176696
Regular Price : 940 Yenของแถม: DVD Da Capo III Comptiq 2012 JunePublisher : Kadokawa Shoten 
Specification : B5 
Release Date : 10 April 2012 
Official Website : http://www.comptiq.com/indexcq.html
Other Website : http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/ZRcokempdVE/2697/A840874/detailview.html?KEY=NEOBK-1031777 
http://www.1999.co.jp/eng/10178047 
Regular Price : 980 Yen


ของแถม: ModelAnimedia 2012 MayPublisher : Animedia 
Specification : A4 
Release Date : 10 March 2012 
Official Website : http://www.e-animedia.net/archives/5885793.html 
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10176528 
Regular Price : 690 Yen
ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Clear file
2. CDAnimedia 2012 JunePublisher : Animedia 
Specification : A4 
Release Date : 10 April 2012 
Official Website : http://www.e-animedia.net/archives/6312144.html 
Other Website : http://www.1999.co.jp/eng/10179610 
Regular Price : 690 Yenของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. Original library card
2. TowelGangan 2012 MayPublisher : Square-Enix
Specification : - 
Release Date : 12 March 2012 
Official Website : http://gangan.square-enix.co.jp/new/ 
Other Website : -
Regular Price : 540 Yen

ของแถม: มี 2 ชิ้นคือ
1. strap
2. PosterGangan 2012 JunePublisher : Square-Enix
Specification : - 
Release Date : 12 April 2012 
Official Website : http://gangan.square-enix.co.jp/new/ 
Other Website : - 
Regular Price : 540 Yen
ของแถม: key ring
 
 
ขอบคุณที่รับชมครับ
สวัสดีครับ

Comment

Comment:

Tweet

H16oSM <a href="http://cujtwveqdwqa.com/">cujtwveqdwqa</a>, ciklulecmhnb, [link=http://jgqafpygdoxh.com/]jgqafpygdoxh[/link], http://penksfnybfja.com/

#1 By ejfofeqyc (103.7.57.18|211.100.47.244) on 2013-03-23 07:02